A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

BERAİM

Beraim - 4

Beraim (0000)
File
Beraim - 4

Paylaşın

İzleme 7785
« Beraim - 3 Beraim TOPLAM OKUMALAR Beraim - 5 »

Hakikat Damlaları

Allah, Kur’ân’a kâinat kitabını tercüme ettirmektedir. Dolayısıyla, en mükerrem varlık olarak kâinata gerçek ma’nâsını kazandıran insanla alâkalı mes’eleler ve ilmî hakikatler de ihmal edilmeyip, önem ve mahiyetlerine göre elbette Kur’ân’da yerlerini alacaklardır.
***