A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

BERAİM

Beraim - 3

Beraim (0000)
File
Beraim - 3

Paylaşın

İzleme 7651
« Beraim - 2 Beraim TOPLAM OKUMALAR Beraim - 4 »

Hakikat Damlaları

Son Nebî’yle kemale erdirilmiş mükemmel Din İslâm’ın Kitab’ı ve dolayısıyla cihanşümûl olması hasebiyle Kur’ân, bütün zaman ve mekânlara aittir. O, müfessirinden fakîhine, sosyologundan psikoloğuna, mutasavvıfından filozofuna, fizikçisinden kimyacısına, herkese, her asırda ve her tabaka ve seviyede ders verir.
***