A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

BERAİM

Beraim - 3

Beraim (0000)
File
Beraim - 3

Paylaşın

İzleme 7467
« Beraim - 2 Beraim TOPLAM OKUMALAR Beraim - 4 »

Hakikat Damlaları

Her istidatlı gönül, samimiyet ve Hakk'a teveccühünü ortaya koyarak 'Allah rızası ve hakikatin vuzuh ve inkişafı' der yürür Kur’ân’ın enginliklerine, o bahr-i bîpâyânın derinliklerine doğru. Sahib-i şeriat rehberi, muhkemât elinden düşürmediği feneri ve selef-i salihîn de kılavuzları yürür tedebbürle, temkinle, teemmülle ve nefsaniliğine takılmadan o sonsuz ufuk cânibine…
***