A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

MEAL MUHTELİF

Hatim Meal Ve Okuma Cuz 01 Suat Yildirim

File
Hatim Meal Ve Okuma  Cuz 01 Suat Yildirim

Paylaşın

İzleme 19686
Meal ve Arapça -Hayri Küçükdeniz- Cüz TOPLAM OKUMALAR Hatim Meal Ve Okuma Cuz 02 Suat Yildirim »

Hakikat Damlaları

Kur’ân’da her şey vardır ama herkes her şeyi O’nda olduğu gibi göremez. Gazalî’nin İhyâ’sında işaret ettiği gibi, Kur’ân-ı Kerîm’in sarîh ve zâhirî ma’nâlarını havas gibi avâm da anlayabilir; bâtınî ve gizli ma’nâlar ise müdakkik ve mütefekkir ilim erbabına mahsustur.
***