A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

FATİH ÇOLLAK

Hatim Sayfa 004 Fatih Collak

Hatim (Sayfa) (0000)
File
Hatim Sayfa  004 Fatih Collak

Paylaşın

İzleme 17441
« Hatim Sayfa 003 Fatih Collak Hatim (Sayfa) TOPLAM OKUMALAR Hatim Sayfa 005 Fatih Collak »

Hakikat Damlaları

Kur’ân’da her şey vardır ama herkes her şeyi O’nda olduğu gibi göremez. Gazalî’nin İhyâ’sında işaret ettiği gibi, Kur’ân-ı Kerîm’in sarîh ve zâhirî ma’nâlarını havas gibi avâm da anlayabilir; bâtınî ve gizli ma’nâlar ise müdakkik ve mütefekkir ilim erbabına mahsustur.
***