A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

MUHAMMED SIDDIK EL-MİNŞAVÎ

Şeyh Muhammed Sıddık Minşevi ( 1 Ocak 1920 - 20 Haziran 1960 ) Mısırlı Kari' Meşhur Şeyh Sıddık Minşevinin oğludur. Kadeşi Şeyh Mahmut Minşivi de meşhur kari' lerdendir.

 

CD
Hatim (Cüz)
MUHAMMED SIDDIK EL-MİNŞAVÎ
TOPLAM OKUMALAR 30 Yorum 0
Muhtelif (Cami Kayıt)
MUHAMMED SIDDIK EL-MİNŞAVÎ
TOPLAM OKUMALAR 30 Yorum 0

Paylaşın

İzleme 32230

Hakikat Damlaları

Kur’ân’da nefis terbiyesi, ruh ve kalb temizliği, vicdan muhasebesi, aile idâresi, çocuk terbiyesi, içtimaî münasebetler, âdâb-ı muaşeret kaideleri, ahlâkî mes’eleler, hukuk, iktisat, muamelât, kâinatta cârî kanunlar, ilim ve fenlerin esasları, medeniyet harikalarının fihristesi ve daha neler neler vardır.
***