A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

MEHMET ALİ ŞENGÜL

CD
Hatim (Cüz)
MEHMET ALİ ŞENGÜL
TOPLAM OKUMALAR 30 Yorum 0
Muhtelif (Cami Kayıt)
MEHMET ALİ ŞENGÜL
TOPLAM OKUMALAR 3 Yorum 0

Paylaşın

İzleme 22561

Hakikat Damlaları

İslâm ulemasının pek çoğu -bunların içinde Bediüzzaman gibi kimseler de vardır- yukarıdaki hususlar muvacehesinde Kur'ân-ı Kerim'in tercüme edilemeyeceği kanaatindedirler. Bazıları da konuya bazı esaslara riayet çerçevesinde ihtiyatlı fakat biraz daha yumuşak yaklaşırlar.
***