A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

M. HALİL EL-HUSSARÎ

CD
Hatim (Cüz)
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 60 Yorum 0
Hatim (Sure) 2
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 114 Yorum 0
Hatim (Sure) 1
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 111 Yorum 0
Hatim (Sayfa) Tane Tane Okuyor
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 117 Yorum 0
Muhtelif (Cami Kayıt)
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 9 Yorum 0

Paylaşın

İzleme 17742

Hakikat Damlaları

Kur’ân, ilâhî sözlerden nazmedilmiş bir beyan gerdanlığı, ilim feyezanlı beşer idrakinin son durağı ve lâhûtî ibrişimlerden örülmüş bütün varlığın haritasını resmeden incelerden ince bir danteladır.
***