A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

M. HALİL EL-HUSSARÎ

CD
Hatim (Cüz)
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 60 Yorum 0
Hatim (Sure) 2
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 114 Yorum 0
Hatim (Sure) 1
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 111 Yorum 0
Hatim (Sayfa) Tane Tane Okuyor
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 117 Yorum 0
Muhtelif (Cami Kayıt)
M. HALİL EL-HUSSARÎ
TOPLAM OKUMALAR 9 Yorum 0

Paylaşın

İzleme 17906

Hakikat Damlaları

Kur’ân’dır ki, insanları türlü türlü sapıklıklardan kurtararak fazilet yoluna irşâd edip, Allah’ın emirlerini yerine getirenlere gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve kimsenin tasavvur edemeyeceği mükâfatlar; o emirleri ihlâl edenlere de bakışları bulandıracak, başları döndürecek ve yürekleri hoplatacak cezâlar varolduğunu ifâde ederek akılları hayrette bırakan muvâzeneler vâz’etmiştir.
***