A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

MUSTAFA İSMAİL

 

Muhtelif (Cami Kayıt)

CD
Muhtelif (Cami Kayıt)

Ek Bilgiler

Bu arşivi bizimle paylaşan Ensar Demirkan beye teşekkür ediyoruz.
Paylaşın

İzleme 130418

Hakikat Damlaları

Kur'ân-ı Kerim, nazmının âlemşümul enginliği ve ebedlere kadar herkese bir şeyler anlatabilme derinliğiyle hususi ve müstesna bir kitap olması müsellem, farklı çağlara, farklı milletlere ve değişik ilmi seviyedeki insanlara hitap edebilme ve muhataplarınca rahat anlaşılma gibi özelliklerinin yanında hafî, müşkil, mücmel, müteşabih türünden derin yanları da bulunan hikmetnüma bir beyan mecmuasıdır.
***